** درج مشخصات کامل و صحیح مسافر(کدملی) الزامیست و مسئولیت آن به عهده شخص ثبت نام کننده میباشد.   ***

** تور ها چارتر میباشد و قابل استرداد نمیباشد ***

** خسارت کنسل کردن بلیت با اژانس هماهنگ شود ***